Seinäjoen Seudun Selkäyhdistys Ry

Vuosi 2021 on yhdistyksen 12. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu 23.4.2009.

Selkäliiton ja yhdistyksemme arvot ovat:

  • Kannustava kohtaaminen
  • Vahva yhteisöllisyys
  • Vastuullinen asiantuntijuus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työskennellä selkäterveyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, selkäsairauksien ja -vammojen ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä hoidon ja kuntoutuksen lisäämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi pyrimme edistämään selkäoireisten sosiaaliturvan parantumista ja tukemaan henkisen vireyden ylläpitämistä.

Yhdistys toimii vertaistukena selkäoireisille erilaisin toimintatavoin.

Kuntoutuminen tapahtuu liikunta- ja kuntoutusryhmissä sekä sopeutumisvalmennus- ja neuvontatilaisuuksissa.